Thursday, 01/10/2020 - 08:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chu Văn An

Khai Mạc Hội Khỏe Phù Đổng Cụm I tại Trường THCS Chu Văn An

Cuộc thi hội khỏe phù đổng.

 

PHÒNG GD – ĐT  THANH SƠN

  Số:…./QĐ - HT                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                         Thanh Sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2018.

             QUYẾT ĐỊNHVề việc Thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng trọng tài Hội khoẻ Phù Đổng, năm học 20107- 2018.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS Chu Văn An - Căn cứ điều 19, Điều lệ trường tiểu học quy định về chức năng nhiệm vụ củahiệu trưởng trường THCS 

- Căn cứ Công văn số 459/PGD – ĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của phòngGD – ĐT Thanh Sơn về việc chỉ đạo tổ chức "Hội khoẻ Phù Đổng" cấp trường nămhọc 2017 - 2018.- Căn cứ năng lực cán bộ và nhu cầu công tác;- Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn,QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức, Hội đồng trọng tài "Hội khoẻ Phù Đổng năm học 2017 - 2018 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Như Hoa - Hiệu trưởng - Trưởng BCĐ, CT HĐ TT

2. Ông Nguyễn Trí Cường - P.H trưởng - P. BCĐ, 

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - P.H trưởng - P. BCĐ, 

 Cán bộ coi, chấm thi và bộ phận phục vụ (có danh sách kèm theo)Thời gian coi, chấm thi: Theo quy định của Sở, Phòng GD – ĐT.Điều 2. Hội đồng coi, chấm thi có trách nhiệm căn cứ chức năng nhiệm vụ,quyền hạn và các văn bản hướng dẫn để tổ chức coi, chấm thi định kì lần 4 khối1,2,3,4 năm học 2009 – 2010 nghiêm túc, đúng quy chế.Điều 3. Bộ phận chuyên môn, tài vụ và các ông bà có tên tại Điều 1 có tại điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này